terça-feira, setembro 21, 2010

Otis Spann, in "Blues don't love nobody", Tv Special, Canada.


Otis Spann
(1930-1970)
Mais sobre Otis Spann em
http://en.wikipedia.org/wiki/Otis_Spann

Sem comentários: