quinta-feira, setembro 19, 2013

Eliane Elias, in "I Thought About You (A Tribute To Chet Baker)".


Eliane Elias
(1960)

Sem comentários: